Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Μια διαλαθείσα παρατήρηση

Ο άνθρωπος όταν δεν έχει δίκιο φτιάχνει δίκιο.
Τόσο ανάγκη το έχει.
Κατασκευάζει ακόμα και ψευδές.
Πιο μεγάλη ανάγκη από αυτό δεν υπάρχει μέσα του.
Μάλιστα, όσο πιο άδικος είναι τόσο πιο πολύ το αναζητά.