Παρασκευή, 27 Απριλίου 2007

Τι είναι ο φασισμός

Φασισμός είναι η κατάργηση του αυτονόητου.
·
Αδιάφορο εάν γίνεται με δημοκρατικές διαδικασίες, με τανκς ή με νομοσχέδια πλειοψηφίας.
·
Και το αυτονόητο καιροφυλακτούν να το καταργήσουν όλοι, όπως μας δίδαξε η ιστορία. Γιαυτό χρειάζεται κανείς να το υπερασπίζεται αδιάκοπα. Αυτό μας δίδαξε η φιλοσοφία.
Είναι δε το αυτονόητο, η κοινή φυσική αντίληψη όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, που αφομοιώνεται εξ ολοκλήρου και μεταφέρεται στις κοινωνίες τους και στον ατομικό τους βίο.