Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2007

Οι επικίνδυνοι

Λαοί που δεν προσπαθούν τους αξίζουν τα χειρότερα.

Κάνουν δε κακό και στους άλλους λαούς.

Καλό δε είναι να φυλάγονται οι άλλοι από αυτούς.