Τρίτη, 5 Ιουνίου 2007

Ψυχικές αρρώστιες

Αισθάνομαι πως όποιος δεν νιώθει καλά με τις απαγορεύσεις, πρέπει να είναι βαθιά άρρωστος. Πως ζει σε ένα διαρκές ψυχολογικό αδιέξοδο, ανίκανος να συνυπάρξει με τους άλλους μαζί. Σε μια πνευματική ανημποριά να κατανοήσει, πως ο κόσμος ισορροπεί.