Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2007

Η σκέψη είναι η εφηβεία του χρόνου.

Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος ζει γερασμένος και δεν το ξέρει.